Opis obrazka 1
Opis obrazka 2
Opis obrazka 3
Opis obrazka 4
Opis obrazka 5
Start

Z biegiem lat ....

Elektrownia parowa w BiałogardzieBiografia człowieka jest związana z historią grup i instytucji, w których żyje. I odwrotnie - to ludzie tworzą dzieje różnych zbiorowości, w których przyszło im żyć. Pamięć ludzi przetworzona na pamięć instytucji tworzy jej historię.

Wiedza ta natchnęła nas do ujęcia historii ZE Koszalin S.A. w sposób inny, niż to się zwykle robi w takich przypadkach. Odstąpiliśmy od oficjalnego lub popularno-naukowego tonu na rzecz wspomnień pracowników. Narracja nabrała, w ten sposób, żywszego tempa i wielobarwności. Zresztą, ocenę należy pozostawić czytelnikom.

Historia ZE Koszalin S.A., związana z dziejami energetyki na terenach dawnego Województwa Koszalińskiego ma swoje źródło w czasach jeszcze przed I Wojną Światową. Tutaj, oczywiście, nie opieraliśmy się na wspomnieniach żyjących pracowników, ale na dokumentach.

Ktoś, kto byłby ciekaw jak powstawał przemysł energetyczny na przełomie XIX i XX wieku, znajdzie w niniejszej  stronie informacje na ten temat.

Dzieje ZE Koszalin S.A. kończymy w XX wieku. Przez około sto lat wiele się wydarzyło - przede wszystkim w świecie (dwie światowe wojny), ale i w energetyce zachodniopomorskiej.

Od wysiłku mieszkańców pragnących, żeby do ich mieszkań docierało to dobro cywilizacyjne do budowy sieci energetycznych i elektrowni. Ludzie rodzili się i umierali, zmieniały się granice państwowe i ustroje polityczne - prąd płynął...

Życzymy Państwu przyjemnej lektury!