Opis obrazka 1
Opis obrazka 2
Opis obrazka 3
Opis obrazka 4
Opis obrazka 5
Start Służby Ruchu Lata 60-te i 70-te

Przedtem dyspozycja opierała się na dyżurnych w GPZ-ach - mówi Stanisław Radzikowski ,pierwszym  Kierownikiem RDR-u  w Koszalinie zastał Zygmunt Zgliński. -Dyżurni  rejestrowali wszystkie wydarzenia w GPZ-ach, robili pomiary i podawali to do ZDR. Oni też zbierali meldunki o stanie sieci, przyjmowali zgłoszenia o awariach i reklamacjach, wysyłali do napraw ekipy pogotowia. Jerzy Boruch

Jeżeli dobrze pamiętam RDR miał siedzibę w nastawni  GPZ Morska ,dyżurnymi w tam okresie byli: Czesław Siotkin, Łukasz Paszkowski,Zdzisław Michałowski,Stanisław  Grembowicz. Na początku lat 70-tych kierownikiem RDR Koszalin został Jerzy Boruch który zaczął organizować pracę RDR-u , pracował na tym stanowisku (z krótkimi przerwami) do 2009 roku . Również w latach 70-tych nastąpiły zmiany na stanowiskach dyspozytorskich na miejsca te zostali powołani: Jan Piskorowski, Waldemar Bączkowski, Wiesław Różycki kilka lat później  Jerzy Jabłoński,Mirosław Wieniawski, Jerzy Pietrzak, Ryszard Dranikowski

W zbliżony sposób formowały się RDR-y w pozostałych Rejonach Energetycznych. W Kołobrzegu, gdzie Rejon powstał dopiero w 1979 roku, a wcześniej obszar ten organizacyjnie przynależał do RE Białogard,funkcję nieformalnego dyżurnego ruchu pełnił Zbigniew Frankowski: - Gdy powstał Rejon, niejako automatycznie stałem się kierownikiem RDR, dysponując od początku dobrze przygotowanym do swych zadań personelem.

Zadbaliśmy wcześniej o staranne przeszkolenie przyszłych dyżurnych, kierując wytypowanych na te funkcje elektromonterów na różne szkolenia i kursy.Zdzisław Ziółek
Staraliśmy się również, by poznali jak najwięcej urządzeń i „posmakowali" terenu, a więc - wykonawstwo, pogotowie energetyczne itp.Stanisław Matjas długoletni Kierownik RDR Szczecinek wyróżniony w Czaplinku 87r