Opis obrazka 1
Opis obrazka 2
Opis obrazka 3
Opis obrazka 4
Opis obrazka 5
Start Kalendarium Kalendarium 1951-1975

 

1951

1 stycznia - oficjalne powołanie Mariana Orłowskiego na kierownika Podokręgu Białogard.
Na początku 1951 r. wprowadzono nowy podział kraju na 6 okręgów:

 • 1. Centralny, z zarządem w Warszawie
 • 2. Wschodni (Radom)
 • 3. Południowy (Katowice)
 • 4. Dolnośląski (Wrocław)
 • 5. Północny (Bydgoszcz)
 • 6. Zachodni (Poznań)

„Zjednoczenie Energetyczne Okręgu Zachodniego" obejmowało 5 „Zakładów Sieci Elektrycznych":

 • - Poznań
 • - Gorzów
 • - Szczecin
 • - Stargard
 • - Białogard

Ponadto, Centrali ZEOZ w Poznaniu podlegały elektrownie wydzielone i zespoły elektrowni - głównie wodnych. W obrębie obszaru ZSE-Białogard działały odrębnie organizacyjnie podporządkowane Centrali: elektrownia cieplna w Białogardzie i Zespół Elektrowni Wodnych - Jastrowie (do stycznia 1952 - Zespół Elektrowni Wodnych - Jastrowie - Piła) - początki „Zakładowej Dyspozycji Ruchu"

1952

W 1952 r. ZSE Białogard przejął po zlikwidowanym ZSE Stargard - Rejony Drawsko i Wałcz. Jednocześnie ZSE Białogard oddał Rejon Golczewo do ZSE Szczecin. ZAKŁAD SIECI ELEKTRYCZNYCH BIAŁOGARD dzielił się odtąd na 6 Rejonów:

 • - Drawsko
 • - Białogard -Gryfice
 • - Koszalin
 • - Szczecinek
 • - Wałcz

1 lipca 1952 podległe Ministerstwu Energetyki Zakłady Energetyczne Okręgów stały się „Zarządami" wchodzącymi w skład Ministerstwa Energetyki. Jednym z nowo powstałych Zarządów był „Zarząd Energetyczny Okręgu Zachodniego" z siedzibą w Poznaniu, który stał się - w odniesieniu do przedsiębiorstw funkcjonujących na obszarze ZSE-Białogard - organem zarządzającym, palnującym i kontrolującym działalność:

 • Elektrowni Cieplnej (wydzielonej) w Białogardzie
 • Zespołu Elektrowni Wodnych - Jastrowie z elektrowniami: Jastrowie, Koszyce, Łomczewo, Podgaje, Dobrzyca, Ptusza, Herby Duże (nieczynna)
 • Zakładu Sieci Elektrycznych - Białogard z Rejonami:
 • - Białogard
 • - Gryfice
 • - Koszalin
 • - Szczecinek
 • - Drawsko
 • -Wałcz

i podległego pod ZSE Zespołu Elektrowni Wodnych - Rejowice z elektrowniami: Rejowice, Trzebiatów, Likowo, Płoty, Kołobrzeg, Stary Potok, Rosnów, Hajka, Prusinowo (nieczynna), Rościno (nieczynna), Niedalino (nieczynna)

 • Zakładu Zbytu Energii (Poznań): z Rejonami m.in. w Białogardzie, Gryficach, Koszalinie, Szczecinku i Wałczu.
1953
- na początku 1953 roku ZEOZ uzyskał osobowość prawną i stał się przedsiębiorstwem na pełnym rozrachunku gospodarczym.
1955
- 1.07.1955 zlikwidowano odrębność Zespołu Elektrowni Wodnych - Jastrowie, wcielając go do ZSE-Białogard.
1958

Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki nr 24 z 18.02.1958 i nr 25
z 28.02.1958 - połączenie przedsiębiorstw państwowych Elektrownia Cieplna Białogard i Zakład Sieci Elektrycznych z dniem 28 lutego 1958 r. Jednocześnie ZSE Białogard przejął obsługę odbiorców od zlikwidowanego Zakładu Zbytu Energii Elektrycznej - Poznań. 1 kwietnia 1958 r. ZSE zmienił nazwę na ZAKŁAD ENERGETYCZNY BIAŁOGARD.

 • Rejon Drawsko - Placówki: Złocieniec, Łobez
 • Rejon Gryfice - Placówki: Resko, Trzebiatów
 • Rejon Koszalin - Placówka Kołobrzeg
 • Rejon Szczecinek - Placówki: Czaplinek, Bobolice
1959

1.01.1959 „Zarząd Energetyczny Okręgu Zachodniego" przekształcony został w przedsiębiorstwo wielozakładowe - „Zakłady Energetyczne Okręgu Zachodniego"

Budowa linii 110 KV Białogard -Koszalin (przeizolowanie linii 40 kV)

1962
rozpoczęcie likwidacji i złomowania elektrowni w Białogardzie powołanie „Samodzielnego Oddziału Wykonawstwa  Inwestycyjnego" (zarządzenie nr 7 Dyrektora Naczelnego ZEOZ z dnia 3.11.1962) budowa linii 110 kV Węgorzyno-Drawsko-Złocieniec (przeizolowanie linii 40 kV)
1963
Przekazanie przez ZE-Białogard do ZE-Szczecin elektrowni wodnych: Prusinowo, Likowo, Płoty, Rejowice i Trzebiatów
1964
od 1.11.1964 ZAKŁAD ENERGETYCZNY KOSZALIN Rejony:
 • Koszalin
 • Białogard
 • Drawsko
 • Szczecinek
 • Wałcz

Plus - Zespół Elektrowni Wodnych ZEW niewydzielonych z siedzibą w Jastrowiu (Rosnów, Hajka, Stary Potok, Podgaje, Jastrowie, Ptu-sza, Dobrzyca, Koszyce.)

-budowa linii 220 kV Krzewina - Zydowo
-budowa linii 110 kV Żydowo - Szczecinek „Marcelin"

1965
uruchomienie GPZ Szczecinek „Marcelin"
1967
uruchomienie GPZ Złocieniec
budowa linii 110 kV Złocieniec - Silnowo
budowa linii 110 kV Szczecinek - Silnowo
1968
odwołanie Mariana Orłowskiego ze stanowiska dyrektora ZE-Koszalin
nominację na dyrektora ZE-Koszalin otrzymał inż. Gustaw Syga
modernizacja GPZ Koszalin „Morska"
uruchomienie GPZ Kołobrzeg „Vl Dywizji"
budowa linii 110 kV Gościno - Kołobrzeg „Koszalińska"
budowa linii 110 kV Gościno - Karlino - Białogard (przeizolowana z linii 40
kV) budowa linii 110 kV Białogard - Żydowo
pierwociny elektronizacji (informatyzacji) rozliczeń w ZE-Koszalin
pierwsze przymiarki do powołania w Rejonach „Rejonowych Dyspozycji
Ruchu"
1969


z dniem 1 stycznia 1969 r. Zakład Energetyczny Koszalin wszedł w skład wielozakładowego przedsiębiorstwa: „Zakłady Energetyczne Okręgu Północnego w Bydgoszczy"

maj - awaria rozdzielni w Koszalinie

powołanie w ZE komórki ds. socjalnych

1970

uruchomienie GPZ Gościno

budowa linii 110 kV Wałcz - Mierosławiec

1971
uruchomienie GPZ Koszalin „Południe"
budowa odgałęzienia linii 110 kV (Białogard - Koszalin) do GPZ Koszalin „Południe"
1972
uruchomienie prowizorycznego GPZ Koszalin „Przemysłowy"
1974

budowa linii 110 kV Szczecinek „Leśna" - Szczecinek „Marcelin"

1975

lipiec - projekt niezrealizowanej fuzji ZE-Słupsk i ZE-Koszalin (likwidacja ZE - Koszalin)

1.08 Rejon Wałcz i południowa część RE Szczecinek przeszły do ZE Poznań Powołano ZWSE Słupsk w miejsce SOWI.

ZE-Koszalin przekazał elektrownie wodne: Jastrowie, Podgaje, Ptusza, Dobrzyca i Koszyce. Przy Zakładzie pozostały elektrownie wodne: Rosnów, Hajka, Borowo i Rościno.
-Budowa odgałęzienia do GPZ Świdwin linii 110 kV Białogard - Łobez
-uruchomienie GPZ Świdwin
-budowa linii 400 kV Krajnik (Dolna Odra) - Dunowo (tymczasowa praca na 220 kV)
-budowa linii 220 kV Dunowo - Zydowo