Opis obrazka 1
Opis obrazka 2
Opis obrazka 3
Opis obrazka 4
Opis obrazka 5
Start Odbudowa Energetyki (1945-50) Ustawa o gospodarce energetycznej

Pracownicy licznikowni w BiałogardzieKonsekwencją ustawy „o planowej gospodarce energetycznej" było wydanie przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu rozporządzenia z dn. 20.07.1948 r., w którym podzielono obszar państwa na okręgi energetyczne.

Jednym z 14 wyodrębnionych w rozporządzeniu okręgów był Okręg Szczeciński, a dotychczasowy ZEOPZ przyjął nazwę: „Zjednoczenie Energetyczne Okręgu Szczecińskiego.