Opis obrazka 1
Opis obrazka 2
Opis obrazka 3
Opis obrazka 4
Opis obrazka 5
Start Odbudowa Energetyki (1945-50) Pierwociny organizacji

Pogotowie EnergetyczneW połowie czerwca 1945 roku Departament Energetyki Ministerstwa Przemysłu podjął kroki, by włączyć energetykę Pomorza Zachodniego w ramy organizacji energetyki krajowej, już wówczas wstępnie ukształtowanej.

Początkowo planowano podporządkowanie ośrodka białogardzkie-go Okręgowi Poznańskiemu, jednak z założeniem tymczasowości takiego układu. Docelowo Białogard miał przynależeć do tworzonego na Pomorzu Zachodnim odrębnego okręgu. I tak też się stało, gdy 26 lipca nominację na dyrektora naczelnego „Zjednoczenia Energetycznego Okręgu Pomorze Zachodnie" otrzymał Zenon Karwowski. - Przyjechali z Warszawy chyba jesienią 1945 roku - wspomina Bronisław Tablewski,

wówczas kierownik kadr w elektrowni białogardzkiej. - Karwowski, dyrektor handlowy Pertkiewicz i kilku innych. Pokazali stosowne papiery i oznajmili, że będą organizować tu Zjednoczenie Energetyczne.

Naszym - Samulskiemu, Adamowiczowi, nie bardzo się to podobało... „Co oni tu na gotowe przychodzą - mawiał Samulski - co oni sobie wyobrażają!". Karwowski jednak twardo: „Ja tu jestem waszym zwierzchnikiem".

Byli skazani na siebie, bo z racji niejasnej sytuacji w Szczecinie, tymczasową siedzibą Zjednoczenia był Białogard. W jednym z budynków elektrowni dostali zakwaterowanie i pomieszczenie na biuro.

W końcu dyrektor Karwowski opuścił Białogard i zainstalował się z całą dyrekcją w Szczecinie. Ukształtowała się ostatecznie struktura organizacyjna ZEOPZ. Szczecińskiej dyrekcji podlegały odrębnie: Okręgowe Zakłady Rozdzielcze w Białogardzie, Stargardzie i Szczecinie, elektrownie parowe w Białogardzie i Szczecinie oraz Grupy Elektrowni Wodnych: Jastrowie, Rosnów, Rejowice i Gucisz